Poznaj symbole dotyczące bezpiecznego użytkowania produktów.

Ogólny znak ostrzegawczy
Nie należy pozostawiać płonącej świecy bez kontroli
Świece palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt
Należy używać odpornego na ciepło świecznika
Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych
Po użyciu należy wywietrzyć pomieszczenie
Należy unikać bezpośredniego wdychania dymu
Nie umieszczać świec w pobliżu źródła ciepła
Nie palić świec w przeciągu
Świece należy palić w pozycji pionowej
Przyciąć knot na około 1 cm przed zapaleniem
Zachować przynajmniej 10 cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami
Nie wrzucać zapałek ani innych zanieczyszczeń do roztopionej masy
Stosować wyłącznie w naczyniach z odpowiednią wentylacją
Nie przenosić zapalonej świecy
Nie używać płynu do gaszenia świecy
Przed zapaleniem usunąć opakowanie
Przyciąć krawędź jeśli jest wyższa niż 1cm
Nie używać do podgrzewania
Nie dotykać, może być gorące
Produkt nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce
Zapalać tylko raz
Nie wlewać wody
Przechowywać poza zasięgiem dzieci
Produkt nie do spożycia
Stosować tylko na cmentarzach, na zewnątrz
Świece stają się lżejsze podczas palenia, chronić przed silnym wiatrem za pomocą odpowiedniego uchwytu
Stosować na odpornej na ciepło podstawie
Stosować w odpowiednim zniczu, latarni
Należy utrzymywać minimalny dystans 1m obok i 1m poniżej przedmiotów, które mogą się zapalić
Nie palić gdy pada deszcz lub śnieg
Zobacz