Bezpieczeństwo

Znaki i symbole bezpieczeństwa na produktach

Ogólny znak ostrzegawczy.

Nie należy pozostawiać palącej się świecy bez kontroli.
Zawsze zgaś świecę jeśli wychodzisz z pomieszczenia w którym świeca się pali.

Świece palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Należy zostawiać przynajmniej 10cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami.
Gdy świece są palone zbyt blisko siebie wzrasta temperatura i świece mogą kapać a pojemnik świecy pęknąć.
Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych.
Ważne aby pamiętać, że świeca jest otwartym płomieniem a zatem potencjalnym zagrożeniem pożarowym jeśli nie jest uważnie obserwowana.
Nie należy umieszczać świec w przeciągu.
Palenie świec w przeciągu skraca czas palenia, powoduje nierówne spalanie świecy, kopcenie, kapanie i nierównomierne rozchodzenie się zapachu w pomieszczeniu. To kluczowe aby palić świece z dala od klimatyzacji, wentylatorów czy otwartych okien.
Świece należy palić w pozycji pionowej.
Upewnij się, że świeca jest umieszczona stabilnie i się nie przewróci co stanowi zagrożenie pożarem. Krzywo ustawiona świeca będzie kapać i kopcić.

Recorte la mecha a 1 cm antes de encenderla.
La vela se quemará con una llama regular. Esto evitará que el "hongo" se forme en la mecha o que la mecha se enrolle y que forme el hollín. Asegúrese de que ningún extremo de la mecha cortada caiga en la parafina. Todas las impurezas causan perturbaciones en la quema, por ejemplo, parpadeo de la llama, lo que hace que se forme el hollín y se ensucie el recipiente.

Należy używać podstawki do świec.
Zabezpieczy to powierzchnie na których pali się świeca przed uszkodzeniem. Upewnij się, że zastosowana podstawka jest wykonana z niepalnego, odpornego na wysoką temperaturę materiału.
Nie wrzucaj zapałek ani innych zanieczyszczeń do roztopionej parafiny aby uniknąć zapalenia.
Wszelkie zanieczyszczenia powodują również zakłócenia w spalaniu np. migotanie płomienia co prowadzi do kopcenia i zabrudzenia pojemnika świecy.
Nie przenosić zapalonej świecy.
Nie należy używać płynu do gaszenia świecy.
Zalanie świecy płynem może spowodować rozpryśnięcie gorącej parafiny a także pęknięcie szklanego pojemnika świecy.Gdy świece są palone zbyt blisko siebie wzrasta temperatura i świece mogą kapać a pojemnik świecy pęknąć.
Przed ponownym zapaleniem świecy dociąć zbyt wysoki brzeg do wysokości 1cm.
Zapewnia równomierne wypalenie się świecy. Należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić brzegu świecy i nie spowodować wycieku płynnego wosku.
Przed zapaleniem zdjąć banderolę.
I inne elementy opakowania (jeśli występują).
Nie umieszczać świec w pobliżu źródła ciepła.
Dodatkowe źródło ciepła np. grzejnik czy kominek powoduje wzrost temperatury a w efekcie kapanie lub pęknięcie szklanego pojemnika świecy.
Płomień należy zawsze gasić przyrządem do gaszenia.
To najbardziej bezpieczny sposób aby zapobiec rozpryśnięciu gorącej parafiny. Nie należy zdmuchiwać płomienia.
Zapalać tylko raz.
Ponowne zapalenie może skutkować krótszym czasem palenia ze względu na dużą pozostałość parafiny.
Należy unikać bezpośredniego wdychania dymu.
Nie dotykać, może być gorące.
Wkład należy palić tylko w przeznaczonych do tego lampionach.
Po użyciu należy wywietrzyć pomieszczenie.

Stosować podgrzewcze tylko z podstawką z odpowiednią wentylacją.
Zapewni to odpowiedni przepływ powietrza a tym samym prawidłowe spalanie świecy.

Do palenia świec stosować odpowiednie pojemniki kiedy świeca się topi.
Produkt nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Produkt nie do spożycia.

Produkt przeznaczony do palenia tylko na zewnątrz.
Palić w zniczu.
Nie używać do podgrzewania.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu. Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.