Bispol jako wiodący producent świec, podgrzewaczy, wkładów i zniczy jest w pełni świadomy odpowiedzialności wynikającej z prowadzenia biznesu. Z wielką dokładnością dbamy o nasze produkty, o wpływ naszej działalności na społeczeństwo i środowisko, o pracowników, kontrahentów i dostawców.

Działania Bispol w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy:

  • produkty tworzymy w oparciu o receptury wykorzystujące surowce pozyskane w zrównoważony sposób
  • regularnie zmniejszamy zużycie energii poprzez doskonalenie procesów produkcyjnych
  • posiadamy nowoczesną bazę transportową, wykorzystujemy pojazdy elektryczne, transport kolejowy oraz samochody spełniające wysokie normy emisji spalin
  • dbamy o środowisko poprzez minimalizację odpadów produkcyjnych i sortowanie ich u źródeł ich powstawania
  • pracownikom Bispol zapewniamy możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji
Zobacz