1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BISPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie (zwana dalej: Administratorem). Z Administratorem można skontaktować się listownie: Głuchów 573, PL 37-100 Łańcut, e-mailowo: bispol@bispol.pl oraz telefonicznie: +48 /17/ 2250760. 
  2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem kontaktu.
  3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej także RODO.
  4. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych innym podmiotom.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, w każdej formie (w szczególności pisemnie, e-mailem, telefonicznie). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu prowadzenia z Państwem kontaktu. W przypadku niepodania danych nie istnieje możliwość prowadzenia z Państwem kontaktu.
  10. Dalsze szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym odnoszące się konkretnie do przetwarzania Państwa danych osobowych i zakresu tego przetwarzania, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Administratorem.
Zobacz